Thay đổi người đại diện pháp luật

Thay đổi người đại diện pháp luật

      Doanh nghiệp lưu ý những người đã từng là người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp chưa thực hiện xong các nghĩa vụ với cơ quan thuế sẽ không được tiếp tục đăng ký với tư cách là người đại diện theo pháp luật của bất kỳ doanh nghiệp khác. Luật  Doanh nghiệp 2014 đã bãi bỏ hạn chế đối với chức danh giám đốc, tổng giám đốc của công ty cổ phần thì không được đồng thời là giám đốc, tổng giám đốc của các loại hình doanh nghiệp khác. Do đó, một người không bị hạn chế số lượng công ty với tư cách là giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Đây thực sự là một quy định hợp lý vì thực chất việc là Giám đốc, Tổng giám đốc nhiều công ty cổ phần nó không vì thế mà làm hại đến các đơn vị khác. Mặt khác, hiện nay công ty có thể có nhiều hơn 1 người đại diện theo pháp luật. Đây cũng là quy định rất mới của Luật doanh nghiệp hiện hành giúp doanh nghiệp có thêm nhiều lựa chọn mới khi có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật.

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP TRỌN GÓI TẠI HẢI PHÒNG

Mr: Vinh : 09-1900-1916 / 09-6700-1916

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.